Jubilarissen 2023

2023-03-23

Op woensdag 22 maart tijdens onze Algemene Leden Vergadering, hebben we een 2-tal leden in het mooie zonnteje gezet, daar zij al 25 jaren actief zijn binnen de SVD.

Met een mooi Verenigingsspeld en één boeket bloemen werden de jubilarissen Jos de Kok & Hendrik-Jan de Graaff bedankt voor hun enorme betrokkenheid.

Ook hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze eigen Barvrouw Cleo Janssen ook een mooi boeket aan te bieden.

Voor al haar Bar werkzaamheden die zij met veel enthousiamse voor ons allen doet - Hulde !!!

Vanzelfsprekend komen de notulen van deze vergadering jullie richting op, maar deze mooie geste willen we jullie vooralsnog niet onthouden.

Het SVD Bestuur.

 

Jubilarissen 2023
Joker Design
4Cats
Van den Dool
Richard van der Rest