Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

2020-11-05

Beste SVD-leden,

Hier volgt een mededeling betreffende onze voorgenomen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering over het jaar 2019 van de SVD. Onze opnieuw geplande ALV 2019 in dit najaar, kan door onvoorziene omstandigheden geen doorgang vinden.

Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus zal deze ALV-bijeenkomst naar een latere datum verplaatst gaan worden. Deze planning is natuurlijk afhankelijk van het vervolg van het COVID-19 virus. Tegelijkertijd zal dan ook de ALV over het jaar 2020 worden gepland. Dus twee jaar in één.

Dit alles vanwege de Corona maatregelen - In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen binnen de geldende afstandsregels.

Vanzelfsprekend als er vragen zijn die niet kunnen wachten n.a.v. onze uitnodiging van 18 maart jl. dan kan deze worden doorgestuurd via de email naar onze secretaris t.w Eddy van Yren.(secretaris@svdrechtsteden.nl)

Tijdens de jaarvergadering zouden we onder meer het jaarverslag 2019 (onder jaarverslagen) toelichten. Mocht u ook vragen en/of opmerkingen over het verslag hebben, dan horen we het vanzelfsprekend graag.

Wij verwachten een nieuwe datum aan het begin van 2021 & zullen we dat onder andere via de website en via de gebruikelijke wegen met u communiceren.

Datzelfde geldt ook voor het afscheid van onze Vicevoorzitter Cor Romijn, ook daar zullen we in en later stadium op gepaste wijze terugkomen.

Wij hopen dat u begrip heeft voor de voor ons niet gewenste situatie.

Met vriendelijke groet,

René Geerlings

Voorzitter SVD

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering